Brukervilkår

Introduksjon

Hyggelig at du bruker SASU! Vi håper du liker plattformen!

Nettstedet sasu.no er en digital formidlingstjeneste (en plattform) som kobler mobile tjenesteytere innen skjønnhet, hår, fitness, helse og velvære med kunder som ønsker tjenestene der de er – hjemme, på arbeidsplassen, på et lokale og tilsvarende.

«Selger» er sasu.no som er utviklet og eies av SASU AS, Oslo, registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 925 476 714, e-post: hello@sasu.no, og blir heretter omtalt som «SASU», «vi», «oss» eller «våre». I de følgende beskrivelsene blir formuleringene «nettstedet», «formidlingstjenesten» og «plattformen» brukt om hverandre i omtale om sasu.no.

«Kjøper» er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen og blir i det følgende omtalt som «brukeren», «kunden», «deg», «din» eller «ditt».

Personopplysninger

Når du bruker SASU inngår du en avtale med oss. Avtalen er juridisk bindende mellom deg og SASU AS. For at du skal kunne bruke sasu.no, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger. Før du bruker plattformen, ber vi deg dermed å lese vår personvernerklæringErklæringen gir deg innsikt i hvordan vi samler inn og benytter opplysninger om deg, samt hvordan vi beskytter opplysninger om deg. Vi tar personvern på alvor og gjør vårt ytterste for at du skal føle deg trygg når du bruker SASU.

Dersom du har spørsmål om brukervilkårene eller annet, vennligst kontakt oss på hello@sasu.no

Bruk av sasu.no

Du kan registrere konto hos sasu.no enten som «tjenestetilbyder»/«underleverandør» eller «kjøper». Dersom du registrerer konto som tjenesteyter, bør du være profesjonell/sertifisert tjenesteyter innen segmentene skjønnhetspleie, hår, velvære fitness eller helse og offentlig registrert som selvstendig næringsdrivende.

Ved å opprette konto hos sasu.no vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks. navn, kontaktinformasjon, mm). Du forplikter deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din brukerkonto i sasu.no. Dersom noe slikt oppstår sender vi deg en advarsel på e-post.

Videre bekrefter du ved å opprette en konto, at du har fylt 18 år.

SASU kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Dette gjelder særlig dersom du er tjenesteyter og vi er usikre på opplysningene du har oppgitt. Da kan vi hente ut informasjon fra offentlig register for å verifisere opplysningene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at SASU kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. SASU har ikke tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle SASU umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

SASU har rett til å sende informasjon til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen. Slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

SASU forbeholder seg retten til å fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse. Hvis du ønsker begrunnelse, ber vi deg vennligst å ta kontakt med oss på hello@sasu.no 

Krav til bruk

Du skal bruke plattformen i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lover, forskrifter og praksis. Du skal ikke bruke plattformen på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke plattformen på en måte som skader, forstyrrer eller ødelegger plattformens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som:

●        krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer.

●        manipulere prisen på en tjeneste eller forstyrre andre brukeres oppføringer.

●        er hetsende, diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende.

●        strider mot markedsføringsloven eller alkohol-og tobakksloven.

●        annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre.

Avvikling av tjenestene, oppsigelse av brukerkonto, suspensjon, utestenging og sletting

SASU kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys, enten midlertidig eller permanent. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.

SASU har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart enten midlertidig eller permanent, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Disse vilkårene gjelder også ved svært negative omtaler, gjentatte klager, politianmeldelser, misbruk av tjenestene og/eller andre former for uakseptabel atferd.

Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på sasu.no umiddelbart opphøre.

Du som bruker, har rett til å avslutte denne avtalen med SASU når som helst ved å slette din brukerkonto. For å slette din brukerkonto kan du ta kontakt med oss på hello@sasu.no

Bestilling, betaling og sikkerhet

Alle tjenester i plattformen skal bestilles og betales via sasu.no. Du må være myndig for å bestille våre tjenester. Ved bestilling skal du motta en ordrebekreftelse, som sendes til den e-post som du oppga ved bestilling. Kontroller at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen med hensyn til pris, tjenestenavn og antall. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse må du kontakte oss på hello@sasu.no

Når du bestiller via SASU godtar du at betalingen for tjenesten foregår digitalt. Du godtar også å oppgi fullstendig og korrekt informasjon. Vi bruker betalingsløsningen Stripe. Stripe er en trygg tredjeparts betalingsløsning som gjør det mulig å motta betaling med kredittkort og debetkort. Løsningen håndterer selve transaksjonen mellom SASU og kjøper, via den blir betalingen overført fra kundens registrerte kort (debet eller kreditt) til vår registrerte bankkonto. Betaling via Stripe er trygt og raskt. Du taster inn kortnummer, utløpsdato og verifiseringskode (CVV2). Av sikkerhetsmessige hensyn, krypteres din betalingsinformasjon av Stripe og lagres direkte hos dem og ikke hos oss. SASU AS har ikke tilgang til dine kortopplysninger. En av Stripe sine sikkerhetstiltak er å forhindre svindel ved å registrere aktiviteter som anses som mistenkelige. Les mer om Stripe på nettsiden deres.

SASU har rett til å validere et kjøp dersom det er mistanke om bedrageri. Misbruk av betalingsreglene og betalingssystemet vårt vil bli anmeldt.

Vennligst ta kontakt med oss eller Stripe dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende sikkerheten rundt betaling.

Regler for bestilling, avbestilling og refusjon

Nedenfor kan du lese om gjeldende regler for bestillinger, avbestilling og refusjon.

Regler for tjenesteytere:

 • Bestillinger må godkjennes innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. (Tidspunktet står i e-posten med bestillingsforespørselen) og i din profil der det står «Bestillinger».
 • Bestillingen blir automatisk kansellert dersom du ikke godkjenner kundens forespørsel innen 24 timer.
 • Vennligst svar på meldinger fra kunden så fort som mulig og senest innen 24 timer.
 • Dersom datoen og/eller tiden kunden ønsker tjenesten ikke passer deg, kan du sende forespørsel om endring til kunden. Dette gjør du i kategorien «Bestillinger» i profilen din.
 • Dersom du vil kansellere en bestilling som du har godkjent, må du gjøre dette så fort som mulig og senest 24 timer før tjenesten skal gjennomføres.
 • Dersom du kansellerer en bestilling som du har godkjent mindre enn 24 timer fra møtetidspunktet, blir du dessverre belastet et avbestillingsgebyr på 4% av totalbeløpet ved den neste bestillingen som du godkjenner.

Regler for kunder:

 • Du må være fylt 18 år for å kunne kjøpe tjenester av SASU.
 • Dersom tjenesteyteren ikke svarer på din bestillingsforespørsel innen 24 timer fra bestillingstidspunktet, blir bestillingen automatisk kansellert og det fulle beløpet vil bli tilbakebetalt til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter kansellering.
 • Dersom du ønsker å avbestille en bestilling som er godkjent av tjenesteyteren, ber vi deg vennligst gjøre dette så fort som mulig og senest 24 timer før møtetidspunktet. (Møtetidspunktet står i e-posten med bestillingsbekreftelsen og er tidspunktet du ønsker å få tjenesten/behandlingen utført). Vennligst skriv en begrunnelse til tjenesteyteren for hvorfor du ønsker å avbestille. Dette gjør du i feltet som kommer opp når du trykker på «avbestill» under dine bestillinger på din SASU-profil.
 • Avbestilling av godkjente tjenester under 24 timer fra møtetidspunktet vil føre til at du blir belastet et avbestillingsgebyr på 4 %. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter avbestilling.
 • Dersom datoen og/eller tiden du skal få tjenesten utført ikke passer deg allikevel, kan du sende forespørsel om endring til tjenesteyteren eller oss. Dette gjør du i kategorien «Bestillinger» i profilen din.

Priser

MVA på 25% inngår i alle priser. Det tilkommer ingen andre avgifter på ditt opprinnelige kjøp enn det som står i bestillingsinformasjonen. Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer og skrivefeil.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Som registrert bruker godtar du å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til tjenestene på sasu.no i form av nyhetsbrev, e-post, SMS, mm.

Du kan til enhver tid reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på «avslutt abonnement»-lenken eller lignende i den mottatte e-posten, osv, eller ved å sende oss e-post om at du vil fjernes fra e-postlisten vår. Merk imidlertid at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse osv. fra SASU, herunder meldinger om kontotransaksjoner samt endringer i disse Brukervilkårene mv. Siden SASU sitt formål er å markedsføre tjenesteyterne (SASUpro), kommer vi til å bruke ditt innhold på sasu.no på våre sosiale medier og annonser.    

Tredjeparter og begrensning av ansvar

SASU tilstreber til enhver tid å tilby en trygg, enkel og rask plattform. Plattformen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av SASU. Vi og tredjepartene skal ikke holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for tekniske feil eller svikt på nettstedet, tap av data eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, eller andre tilsvarende forhold. Ei heller skal vi holdes ansvarlig for skader på ting, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med din bruk av plattformen.

Du skal holde SASU skadesløs fra ethvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av plattformen.

Vennligst rapporter til oss på hello@sasu.no om eventuelle avvik, tekniske feil eller lignende så vil vi ta et kikk på det, og prøve å løse problemet så fort som mulig.    

SASU har ingen kontroll over og påtar seg ikke ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at SASU ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, verken direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester. Dette gjelder materielle så vel som immaterielle verdier.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæringen for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Rettigheter til SASU

SASU og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til SASU og dens lisensgivere.

SASU er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet.

Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på sasu.no. Det er ikke lov å overføre din brukerkonto (inkludert tilbakemeldingene, dersom du er leverandør) til en annen part uten vårt samtykke.

Endring av vilkår

SASU forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse retningslinjene. Dersom endringene i brukervilkårene etter SASU sin vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på sasu.no 30 dager før de trer i kraft.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvisteløsning

For å unngå kostbare rettssaker, samtykker du som bruker til å bidra til å løse eventuelle konflikter utenfor rettsapparatet, for eksempel gjennom forhandlinger og dialog i minst 30 dager før du setter i gang ekstern mekling/domstolsprøving.

Enhver tvistesak der SASU skal involveres, skal behandles av Oslo Tingrett.

Kontakt SASU

Dersom du har spørsmål om SASU eller tjenesten sasu.no, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte SASU AS på hello@sasu.no.

Vi ønsker deg en trivelig opplevelse hos oss!

Med vennlig hilsen


SASU-teamet!