Brukervilkår

Introduksjon

Hyggelig at du bruker SASU! Vi håper du liker plattformen!

Nettstedet sasu.no leveres av SASU AS, med organisasjonsnummer 9254766714, heretter «SASU», «vi», «oss» eller «våre». Nettstedet er en digital formidlingstjeneste (en plattform) der leverandører innen livsstil og sluttbrukere kan selge og kjøpe tjenester fra hverandre.

I beskrivelsene nedenfor blir formuleringene «nettstedet», «formidlingstjenesten» og «plattformen» brukt om hverandre i omtale om sasu.no.

Personopplysninger

Når du benytter SASU inngår du en avtale med oss. For at vi skal kunne levere tjenester til deg og videreutvikle våre tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger. Før du formidler eller kjøper tjenester via oss, ber vi deg vennligst lese vår personvernerklæringErklæringen gir deg innsikt i hvordan vi samler inn og benytter opplysninger om deg, samt hvordan vi beskytter opplysninger om deg. Vi tar personvern på alvor og gjør vårt ytterste for at du skal føle deg trygg når du benytter SASU.

Bruk av sasu.no

Vennligst les disse brukervilkårene for SASU grundig før du bruker nettstedet. Vilkårene gjelder for alle som selger og kjøper gjennom plattformen og er en bindende juridisk avtale mellom deg og SASU AS. Du må være myndig, 18 år eller eldre, for å kjøpe tjenester via plattformen.

Dersom du har spørsmål om brukervilkårene eller annet, vennligst kontakt oss på hello@sasu.no

Krav til bruk

Du skal bruke plattformen i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lover, forskrifter og praksis. Du skal ikke bruke plattformen på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke plattformen på en måte som skader, forstyrrer eller ødelegger plattformens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som:

 • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrev at rettighetshaver har godkjent handlingen kan karakteriseres som «spam», verving eller annen form for reklame.
 • manipulere prisen på en tjeneste eller forstyrre andre brukeres oppføringer.
 • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
 • strider mot markedsføringsloven eller alkohol-og tobakksloven.
 • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre.

SASU sin rolle og ansvar

SASU AS tilbyr en formidlingstjeneste via plattformen sasu.no. Formidlingstjenesten gjør det mulig for livsstilsleverandører innen skjønnhetspleie, hår, fitness, helse og velvære å publisere, tilby og selge tjenester. Sluttbrukere/ kunder kan søke etter tjenester og leverandører samt bestille og betale for tjenester. Samlet omtaler vi disse partnere som «brukerne». For å få tilgang til og bruke mange av funksjonene på plattformen, må du registrere en konto enten som leverandør eller som kunde.

Leverandørene er uavhengige. Med «uavhengige» mener vi at de er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte hos SASU AS. SASU AS fungerer kun som et bindeledd mellom leverandør og kunde ved å tilby formidlingstjenesten sasu.no. Dette innebærer at SASU ikke har noe direkte ansvar for leverandørene, tjenestene de formidler eller tjenestene du som forbruker/kunde bestiller gjennom formidlingstjenesten. Vår rolle er å markedsføre, administrere, videreutvikle og drifte plattformen, og vi er kun å regne som en ren formidlingstjeneste mellom leverandør og kjøper.

Vi skal dermed ikke fremstilles eller betraktes som arbeidsgivere, oppdragsgivere, agenter, fullmektige eller lignende. Dette innebærer at leverandør og kjøper skal holde SASU ansvarsfri for ethvert krav knyttet til avtaler om tjenester seg imellom gjennom sasu.no. Dette betyr at avtalen for kjøp av tjenester står mellom kunden og den uavhengige leverandøren. Det er den uavhengige leverandøren, og ikke oss, som er juridisk ansvarlig for å utføre tjenesten(ene) sin(e) slik han/hun har formidlet det i profilen sin eller slik det er avtalt mellom partene. SASU er imidlertid ansvarlig for sine forpliktelser overfor deg i samsvar med våre vilkår, som er juridisk bindende. Hvis du har spørsmål, klager eller anmodninger, kan du kontakte oss på hello@sasu.no eller fylle ut vårt kontaktskjema.

Begrensning av ansvar

SASU tilstreber til enhver tid å tilby en trygg, enkel og rask plattform. Vi og våre samarbeidspartnere skal ikke holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for tekniske feil eller svikt på nettstedet, tap av data eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, eller andre tilsvarende forhold. Ei heller skal vi holdes ansvarlig for skader på ting, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med din bruk av plattformen.

Du skal holde SASU skadesløs fra ethvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av plattformen.

Vennligst rapporter til oss på hello@sasu.no om eventuelle avvik, tekniske feil eller lignende så vil vi ta et kikk på det, og prøve å løse problemet så fort som mulig.

Lenker til andre nettsteder

Vår plattform kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av SASU.

SASU har ingen kontroll over og påtar seg ikke ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at SASU ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, verken direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester. Dette gjelder materielle så vel som immaterielle verdier.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæringen for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Brukerkonto

Du kan registrere konto hos sasu.no enten som «leverandør»/ «tjenestetilbyder» eller «kjøper»/ «kunde». Dersom du registrerer konto som leverandør, bør du være profesjonell leverandør innen segmentene skjønnhetspleie og hår og/eller fitness og helse og offentlig registrert som selvstendig næringsdrivende.

Ved å opprette konto hos sasu.no vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks. navn, kontaktinformasjon, mm) som er relevant for salg og kjøp av tjenester. Du forplikter deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din brukerkonto i sasu.no. Dersom noe slikt oppstår sender vi deg en advarsel på e-post, og hvis det ikke blir fikset opp i innen 48 timer, er vi nødt til å slette brukerkontoen din.

Videre bekrefter du ved å opprette en konto, at du har fylt 18 år.

SASU kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Dette gjelder særlig dersom du er leverandør og vi er usikre på opplysningene du har oppgitt. Da kan vi hente ut informasjon fra offentlig register for å verifisere opplysningene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at SASU kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. SASU har ikke tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle SASU umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

SASU har rett til å sende informasjon til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen. Slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

SASU forbeholder seg retten til å fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse. Hvis du ønsker begrunnelse, ber vi deg vennligst å ta kontakt med oss på hello@sasu.no 

Avvikling av tjenestene, oppsigelse av brukerkonto, suspensjon, utestenging og sletting

SASU kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys, enten midlertidig eller permanent. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.

SASU har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart enten midlertidig eller permanent, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Disse vilkårene gjelder også ved svært negative omtaler, gjentatte klager, politianmeldelser, misbruk av tjenestene og/eller andre former for uakseptabel atferd.

Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på sasu.no umiddelbart opphøre.

Du som bruker, har rett til å avslutte denne avtalen med SASU når som helst ved å slette din brukerkonto. For å slette din brukerkonto kan du ta kontakt med oss på hello@sasu.no

Brukerinnhold

Vår plattform gjør at du kan skrive, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale («Brukerinnhold»). Du er ansvarlig for brukerinnholdet som overføres til SASU fra din brukerkonto og er forpliktet til å påse at brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til sasu.no gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av sasu.no. Ved å overføre brukerinnholdet til sasu.no, gir du SASU en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende SASU og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for SASU beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi sasu.no rettigheter til å bruke det i henhold til disse Brukervilkårene. Du garanterer videre at publisering av brukerinnholdet på sasu.no eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter også å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

SASU er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres brukerinnhold. SASU forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Som registrert bruker godtar du å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til tjenestene på sasu.no i form av nyhetsbrev, e-post, SMS, mm.

Du kan til enhver tid reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på «avslutt abonnement»-lenken eller lignende i den mottatte e-posten, osv, eller ved å sende oss e-post om at du vil fjernes fra e-postlisten vår. Merk imidlertid at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse osv. fra SASU, herunder meldinger om kontotransaksjoner samt endringer i disse Brukervilkårene mv. Siden SASU sitt formål er å markedsføre leverandørene (SASUpro), så vil vi bruke ditt innhold på sasu.no på våre sosiale medier og annonser.

Rettigheter til SASU

SASU og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til SASU og dens lisensgivere.

SASU er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet.

Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på sasu.no. Det er ikke lov å overføre din brukerkonto (inkludert tilbakemeldingene, dersom du er leverandør) til en annen part uten vårt samtykke.

Bestilling, kortbetaling og sikkerhet

Alle tjenester i plattformen skal bestilles og betales via plattformen. Du bestiller en tjeneste via leverandørens profil og kan gjøre en bestilling opptil flere uker i forveien. Du må være myndig for å bestille via plattformen.

Når du bestiller via SASU godtar du at betalingen for tjenesten foregår digitalt. Du godtar også å oppgi fullstendig og korrekt informasjon. Vi bruker betalingsløsningen Stripe. Stripe er en trygg tredjeparts betalingsløsning som gjør det mulig å motta betaling med kredittkort og debetkort. Løsningen håndterer selve transaksjonen mellom kjøper og SASU, via den blir betalingen overført fra kundens registrerte kort (debet eller kreditt) til vår registrerte bankkonto. Vi overfører betalingen videre til leverandøren. Betaling via Stripe er trygt og raskt. Du taster inn kortnummer, utløpsdato og verifiseringskode (CVV2). Av sikkerhetsmessige hensyn, krypteres din betalingsinformasjon av Stripe og lagres direkte hos dem og ikke hos oss. SASU AS har ikke tilgang til dine kortopplysninger. En av Stripe sine sikkerhetstiltak er å forhindre svindel ved å registrere aktiviteter som anses som mistenkelige. Les mer om Stripe på nettsiden deres.

SASU har rett til å validere et kjøp dersom det er mistanke om bedrageri. Misbruk av betalingsreglene og betalingssystemet vårt vil bli anmeldt.

Vennligst ta kontakt med oss eller Stripe dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende sikkerheten rundt betaling.

Bestilling, kortbetaling og sikkerheBestilling, overføring av betaling, avbestilling og refusjont

Nedenfor kan du lese om gjeldende regler for bestilling, overføring av penger, avbestilling og refusjon rettet mot kunder og leverandører.

Regler for leverandører:

Svarfrist på bestillingsforespørsler:

 • Du må svare på kundens bestillingsforespørsler og alle andre meldinger fra kunden så fort som mulig og helst innen 24 timer.
 • Bestillinger må godkjennes innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. (Tidspunktet står i e-posten med bestillingsforespørselen) og i din profil under dine bestillinger. Bestillingen blir automatisk kansellert dersom du ikke godkjenner kundens forespørsel innen 24 timer, og pengene blir tilbakebetalt til kunden. (Oversikt over bestillinger finner du i profilen din under «Bestillinger»).

Når blir betalingen overført til meg, som leverandør?

 • Vi mottar kundens betaling for tjenesten i vår Stripe-konto kort tid etter at du (leverandøren) har godtatt kundens bestillingsforespørsel. Når dette er bekreftet sender vi deg en e-post hvor vi spør om kontonummeret ditt. Deretter overføres betalingen minus transaksjonsavgiften* til din bankkonto etter at tjenesten har blitt utført. Utbetaling til din konto vil skje den 15. hver måned (2 dager +/- kan forekomme i noen tilfeller). Det at vi overfører betalingen til deg etter at du har utført tjenesten gir både kunden og deg litt ekstra tid til å sørge for at alt er som forventet. *Transaksjonsavgiften går til Stripe og DnB-bedrift, vi gir deg nærmere informasjon om dette i e-posten vi sender deg.
 • Metoden for overføring av penger til din bankkonto vil fungere slik under testfasen. Etter at testfasen er over, skal Stripe formidle transaksjonen direkte mellom deg og kunden på vegne av SASU, noe som vil gjøre denne prosessen mer effektiv. Du kan lese om Stripe på deres nettside..

Avbestillingsregler:

 • Dersom du velger å kansellere en bestilling som du har godkjent, må du gjøre dette så fort som mulig og senest 24 timer før tjenesten/behandlingen skal gjennomføres. (Tidspunktet for når tjenesten skal gjennomføres står i e-posten med bestillingsforespørselen.) Vennligst skriv en begrunnelse til kunden for hvorfor du avbestiller i det lille feltet som kommer opp når du trykker på «avbestill». Det er også mulig å endre dato og tid for når dere skal møtes i stedet for å kansellere avtalen. Dette gjør du i profilen din under «Bestillinger».
 • Dersom du avbestiller tjenesten som du har godkjent mindre enn 24 timer før møtetidspunktet, vil du dessverre bli belastet et avbestillingsgebyr på 4 % av totalbeløpet ved den neste bestillingen du godkjenner.

Regler for kunder:

Svarfrist på din bestillingsforespørsel:

 • Dersom leverandøren ikke svarer på din bestillingsforespørsel innen 24 timer fra bestillingstidspunktet, vil bestillingen bli automatisk kansellert og det fulle beløpet vil bli tilbakebetalt til deg.

Når blir jeg belastet for tjenesten, som kunde?

 • Når du har bestilt en tjeneste får du ordrebekreftelse på e-post kort tid etter at du har betalt. Vi reserverer betalingen din slik at du ikke belastes før leverandøren godkjenner forespørselen din. Betalingsmåten din blir belastet så snart leverandøren har godkjent bestillingen din. Dette betyr at du ikke blir belastet dersom leverandøren ikke godkjenner forespørselen din.

Avbestillingsregler:

 • Dersom du ønsker å avbestille en tjeneste som er godkjent av leverandøren, ber vi deg å vennligst gjøre dette så fort som mulig og senest 24 timer før møtetidspunktet. (Møtetidspunktet står i e-posten med bestillingsbekreftelsen og er tidspunktet du ønsker å få tjenesten/behandlingen levert). Vennligst skriv en begrunnelse til leverandøren for hvorfor du avbestiller. Dette gjør du i feltet som kommer opp når du trykker på «avbestill» under dine bestillinger på din SASU-profil. Det er også mulig å endre dato og tid for når dere skal møtes i stedet for å avbestille tjenesten. Dette gjør du i profilen din under «Bestillinger». Avbestilling av tjenester vil føre til at du blir belastet et avbestillingsgebyr på 4 %.
 • Dersom du avbestiller tjenesten mindre enn 24 timer før møtetidspunktet, er det opptil leverandøren å avgjøre om du skal bli belastet det fulle beløpet ettersom leverandøren har holdt av dette tidspunktet til arbeid. Dersom leverandøren ikke ønsker at du skal bli belastet, må du uansett betale et avbestillingsgebyr på 4% til vår betalingsformidler Stripe og DnB-bedrift for overføring av pengene. Det resterende beløpet (96%) blir refundert.

Priser

Alle priser er i norske kroner og er inkludert mva. Prisen for den aktuelle tjenesten avgjøres av leverandøren, ikke SASU. Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer og skrivefeil.

Legge til eller endre betalingsmåte

Du kan legge til et kreditt-eller-debetkort på kontoen din i profilen din.

Endring av vilkår

SASU forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på sasu.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter SASU sin vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på sasu.no 30 dager før de trer i kraft.

Skatter og avgifter

Ved å være bruker av plattformen er du forpliktet til å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverket rundt skatter og avgifter knyttet til å selge eller kjøpe tjenester, og dermed operere i tråd med det gjeldende regelverket.

SASU leverer kun en formidlingstjeneste og fraskriver seg alt ansvar for brukernes plikter ovenfor skattemyndigheter. Dersom skattemyndighetene henvender seg til SASU for opplysninger fra plattformen vil SASU gi slik informasjon i den utstrekning myndighetene har lovlig hjemmel til å kreve dette.

Tvisteløsning

For å unngå kostbare rettssaker, samtykker du som bruker til å bidra til å løse eventuelle konflikter utenfor rettsapparatet, for eksempel gjennom forhandlinger og dialog i minst 30 dager før du setter i gang ekstern mekling/domstolsprøving.

Enhver tvistesak der SASU skal involveres, skal behandles av Oslo Tingrett.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Kontakt SASU

Dersom du har spørsmål om SASU eller tjenesten sasu.no, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte SASU AS på hello@sasu.no.

Vi ønsker deg en trivelig opplevelse hos oss!

Med vennlig hilsen,

SASU-teamet!